Skip to content

Nguyễn Tuấn Anh

Nguyễn Tuấn Anh: Ông Nguyễn Tuấn Anh là một nhà đầu tư bất động sản nổi tiếng, sáng lập và là giám đốc một trung tâm đào tạo chuyên về bất động sản tại Việt Nam. Ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này và đã chia sẻ kiến thức của mình thông qua việc giảng dạy và viết sách.